Kurs do nauki ponad 200 niemieckich czasowników nieregularnych


Drogi Kursancie, Droga Kursantko,
masz oto przed sobą unikalny na rynku kurs do nauki niemieckich czasowników nieregularnych. Jego celem jest usystematyzowanie wiedzy z niemieckich czasowników nieregularnych, zebranie ich w jednym miejscu. Kurs ten pomoże ci opanować wiedzę z tego ważnego zagadnienia, jakim są nieregularne formy czasowników niemieckich. Niniejszy Kurs to wspaniała metoda nauki stworzona specjalnie dla osób, które pragną poznać niemieckie czasowniki nieregularne i się z nimi zaprzyjaźnić. Znajomość form tych czasowników to podstawa, żeby poprawnie mówić i pisać w języku niemieckim oraz go dobrze rozumieć.

Kurs Niemieckie czasowniki nieregularne zawiera ponad 200 czasowników. Kurs podzielony został na 24 podrozdziały, które odpowiadają poszczególnym poziomom znajomości języka. Czasowniki te podzielone są według poziomów (od A1 do C2). Podział czasowników na poziomach od A1, A2, B1 odpowiada wymogom Instytutu Goethe. Czasowniki na poziomach B2, C1, C2 zostały podzielone wg własnego doświadczenia.

Każdy czasownik posiada tłumaczenie i wymowę audio. Do każdego czasownika podana jest forma dla trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie Präsens, Imperfekt i Perfekt oraz czasownik pomocniczy dla czasu Perfekt (jeśli jest więcej czasowników pomocniczych dla danego czasownika nieregularnego to znajdziecie je również omówione w tym kursie). W języku niemieckim niektóre czasowniki odmieniają się zarówno nieregularnie jak i regularnie. Zależnie od odmiany czasownik czasami zmienia swoje znaczenie – to zagadnienie również zostało omówione w tym kursie.

W części praktycznej niniejszego kursu znajdziecie liczne ćwiczenia, które pomogą wam uczyć się form omawianych czasowników. Do każdego czasownika znajdziecie również zdanie, co pozwoli wam szybciej się go nauczyć. Kurs ten jest dostosowany do każdego poziomu językowego.

W zapamiętywaniu czasowników pomagają grafiki, które obrazują znaczenie danego słowa.

Nie musisz się martwic, że nie będziesz rozumiał jakiegoś słowa, które pojawia się w zdaniach. Zadbaliśmy o to, aby przed każdą częścią praktyczną dodać Glosariusz, który zawiera słownictwo pojawiające się w ćwiczeniach. Dzięki temu rozumienie zdań będzie o wiele łatwiejsze. Polecamy przeczytać zawarte w nim słowa, które z kolei będą się pojawiać w ćwiczeniach. Dzięki temu poznasz nowe słowa i sobie je utrwalisz. Dodatkowo do rzeczowników dołączony został rodzajnik określony oraz forma liczby mnogiej, których trzeba się nauczyć poznając nowe rzeczowniki.

Co będziesz umieć po tym kursie?

  • poznasz i zapamiętasz ponad 200 czasowników nieregularnych z języka niemieckiego – liczne grafiki zawarte tutaj potęgują efekt zapamiętywania,
  • nauczysz się odmiany w czasie teraźniejszym (Präsens) oraz w dwóch czasach przeszłych (Präteritum oraz Perfekt),
  • będziesz umieć zastosować czasownik w zdaniu – liczne praktyczne ćwiczenia utrwalające pokażą ci przykładowe użycie czasownika,
  • będziesz wiedział, czy czasownik posiada tylko jedną odmianę czy dwie – będziesz znał znaczenie czasownika w każdej z tych odmian, jeżeli jest ono on niej zależne,
  • dowiesz się czy znaczenie czasownika ulega zmianie czy nie, jeśli odmienia się on zarówno regularnie jak i nieregularnie,
  • będziesz wiedział, którego czasownika pomocniczego użyć dla czasu Perfekt – niektóre czasowniki mają do wyboru dwa możliwe czasowniki pomocnicze w czasie Perfekt. Po tym kursie będziesz wiedział, który wybrać w zależności od kontekstu i znaczenia,
  • będziesz umieć poprawnie wymawiać czasowniki i ich odmiany – po prostu powtarzaj wymowę każdego czasownika wraz z odmianą,
  • dodatkowo nauczysz się ponad 500 nowych słów, które pojawiają się w ćwiczeniach - przed każdą częścią praktyczną został dołączony słownik zawierający słowa pojawiające się w ćwiczeniach.

Znając czasowniki nieregularne, ich odmiany, czasowniki posiłkowe w czasie przeszłym perfekt i ich znaczenia, będziesz czuł się pewniej posługując się językiem niemieckim.

W kurs ten włożyliśmy wiele starań, po to, aby nauka stała się dla Ciebie przyjemnością i abyś Ty, drogi Kursancie, droga Kursantko miał / miała całe to zagadnienie zebrane w jednym miejscu. Z naszym kursem poznasz, nauczysz się i zapamiętasz niemieckie czasowniki nieregularne w łatwy i przyjemny sposób.

Kurs dostępny jest online i to ty decydujesz jakich czasowników się uczysz, kiedy i jak długo. Nauka czasowników nieregularnych z naszym kursem jest efektywna. Przekonaj się sam.

Życzymy miłej i efektywnej nauki.

Przejdź do pierwszej lekcji