Niemieckie zwroty i wyrażenia


02. Prosić, dziękować i przepraszać

02. Prosić, dziękować i przepraszać

Słownictwo Ćwiczenia

Nauczysz się prosić, dziękować i przepraszać w języku niemieckim.

03. Określenia czasu w języku niemieckim - przysłówki częstotliwości

03. Określenia czasu w języku niemieckim - przysłówki częstotliwości

Słownictwo Ćwiczenia

Nauczysz się jak po niemiecku określać częstotliwość wykonywania jakiejś czynności oraz zadawać po niemiecku pytania o częstotliwość.

04. Określenia czasu dla teraźniejszości

04. Określenia czasu dla teraźniejszości

Słownictwo Ćwiczenia

Nauczysz się niemieckich określeń czasu związanych z treażniejszością.

05. Określenia czasu związane z kolejnością

05. Określenia czasu związane z kolejnością

Słownictwo Ćwiczenia

Nauczysz się niemieckich określeń czasu związanych z kolejnością.

06. Określenia czasu dla przeszłości

06. Określenia czasu dla przeszłości

Słownictwo Ćwiczenia

Nauczysz się niemieckich określeń czasu związanych z przeszłością.

07. Określenia czasu dla długości trwania

07. Określenia czasu dla długości trwania

Słownictwo Ćwiczenia

Nauczysz się niemieckich określeń czasu związanych z długością trwania.

08. Określenia czasu dla przyszłości

08. Określenia czasu dla przyszłości

Słownictwo Ćwiczenia

Nauczysz się niemieckich określeń czasu związanych z przyszłością.