Kurs do nauki ponad 200 niemieckich czasowników nieregularnych


31. Poziom C2 - Podsumowanie

31. Poziom C2 - Podsumowanie

Gramatyka

32. Zmiana znaczenia czasownika

32. Zmiana znaczenia czasownika

Gramatyka

Oto czasowniki, które odmieniają się zarówno regularnie jak i nieregularnie i zmieniają znaczenie w zależności od rodzaju odmiany (słaba / mocna).

Zaloguj się

33. Bez zmiany znaczenia czasownika

33. Bez zmiany znaczenia czasownika

Gramatyka

Oto czasowniki, które odmieniają się zarówno regularnie jak i nieregularnie, ale nie zmieniają znaczenia w zależności od odmiany (słaba / mocna).

Zaloguj się