Zdania


Mein Name ist Maria Schmidt.

Mam na imię Maria Schmidt.

Ich bin 25 Jahre alt.

Mam 25 lat.

Ich wohne in Berlin.

Mieszkam w Berlinie.

Ich habe Deutsch und Englisch gelernt.

Uczyłem się niemieckiego i angielskiego.

Ich arbeite als Ingenieur.

Pracuję jako inżynier.

Meine Hobbys sind Lesen und Reisen.

Moje hobby to czytanie i podróżowanie.

Ich interessiere mich für Kunst.

Interesuję się sztuką.

Ich habe an der Universität studiert.

Studiowałem na uniwersytecie.

Ich spreche fließend Deutsch.

Mówię płynnie po niemiecku.

Ich bin ledig.

Jestem singlem.

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj