Rzeczowniki


der Name, die Namen

imię, imiona

der Nachname, die Nachnamen

nazwisko, nazwiska

das Alter, die Alter

wiek

die Adresse, die Adressen

adres, adresy

die Telefonnummer, die Telefonnummern

numer telefonu, numery telefonów

die E-Mail, die E-Mails

e-mail, e-maile

der Geburtstag, die Geburtstage

urodziny

der Geburtsort, die Geburtsorte

miejsce urodzenia

die Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeiten

obywatelstwo

die Sprache, die Sprachen

język, języki

der Beruf, die Berufe

zawód, zawody

die Ausbildung, die Ausbildungen

wykształcenie

die Schule, die Schulen

szkoła, szkoły

die Universität, die Universitäten

uniwersytet, uniwersytety

das Studium, kein Plural

studia

der Abschluss, die Abschlüsse

dyplom, dyplomy

die Fähigkeit, die Fähigkeiten

umiejętność, umiejętności

die Erfahrung, die Erfahrungen

doświadczenie, doświadczenia

der Lebenslauf, die Lebensläufe

życiorys, życiorysy

das Interesse, die Interessen

zainteresowanie, zainteresowania

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj