Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 9 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Wie kommst du zur Arbeit?
Jak dojeżdżasz do pracy?
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, es ist nicht weit.
Jeżdżę do pracy rowerem, nie jest daleko.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich nehme meistens den Bus oder die Bahn.
Zazwyczaj korzystam z autobusu lub pociągu.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich fahre mit dem Auto, je nach Verkehrslage.
Jeżdżę samochodem, w zależności od sytuacji na drogach.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Was hast du heute vor?
Jakie są twoje plany na dzisiaj?
Ich habe vor, einige Besorgungen zu machen.
Planuję zrobić kilka sprawunków.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Noch nichts Konkretes, ich lasse den Tag auf mich zukommen.
Jeszcze nic konkretnego, pozwalam, aby dzień mnie zaskoczył.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich arbeite an einem Projekt und treffe mich später mit einem Freund.
Pracuję nad projektem i później spotykam się z przyjacielem.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj