Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 5 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Darf ich dich kurz stören?
Mogę ci przeszkodzić na chwilę?
Klar, was gibt es?
Jasne, co jest?
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Im Moment bin ich ziemlich beschäftigt.
Aktualnie jestem dość zajęty.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ja, aber bitte mach es kurz.
Tak, ale proszę, krótko.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Könntest du mir bitte sagen, wann er kommt?
Czy mógłbyś mi powiedzieć, kiedy on przyjdzie?
Er hat gesagt, dass er gegen 15 Uhr hier sein wird.
Powiedział, że będzie tutaj około 15.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich bin mir nicht sicher, wir sollten ihn vielleicht anrufen.
Nie jestem pewien, może powinniśmy do niego zadzwonić.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Leider habe ich keine Informationen darüber.
Niestety, nie mam na ten temat informacji.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj