Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 24 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Was isst du gerne zum Mittagessen?
Co lubisz jeść na obiad?
Ich mag Salate und Sandwiches.
Lubię sałatki i kanapki.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ehrlich gesagt, esse ich mittags selten.
Szczerze mówiąc, rzadko jem lunch.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Es variiert, ich probiere gerne Neues.
To się zmienia, lubię próbować nowości.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Was hast du studiert?
Co studiowałeś?
Ich habe Informatik studiert.
Studiowałem informatykę.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Das ist eine lange Geschichte.
To długa historia.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich habe mehrere Fächer studiert, schwer zu sagen.
Studiowałem kilka kierunków, trudno powiedzieć.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj