Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 23 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Wann gehst du heute ins Bett?
O której godzinie idziesz dziś spać?
Wahrscheinlich wieder um 23 Uhr.
Prawdopodobnie znowu o 23.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich bin mir noch nicht sicher.
Jeszcze nie jestem pewien.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich gehe heute spät ins Bett, ich habe viel zu tun.
Pójdę dziś późno spać, mam dużo do zrobienia.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Was hast du vorhin gesagt?
Co powiedziałeś wcześniej?
Ich sagte, dass wir uns um 18 Uhr treffen könnten.
Powiedziałem, że możemy się spotkać o 18.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Könntest du das wiederholen?
Czy możesz powtórzyć?
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Es war nichts Wichtiges.
To nic ważnego.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj