Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 22 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Was machst du heute Nachmittag?
Co robisz dziś po południu?
Ich habe ein paar Erledigungen.
Mam kilka spraw do załatwienia.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich werde mich entspannen.
Zamierzam się zrelaksować.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Vielleicht treffe ich mich mit einem Freund.
Może spotkam się z przyjacielem.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Welche Farbe gefällt dir am besten?
Który kolor najbardziej ci się podoba?
Blau.
Niebieski.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich habe keine bevorzugte Farbe.
Nie mam preferowanego koloru.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Das ändert sich ständig.
To ciągle się zmienia.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj