Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 15 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Kannst du mir bei dieser Aufgabe helfen?
Czy możesz mi pomóc przy tym zadaniu?
Ja, zeig mir mal was da zu tun ist.
Tak, pokaż mi, co tam jest do zrobienia.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich kann.
Nie jestem pewien, czy mogę.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich kann es versuchen, aber keine Garantie.
Mogę spróbować, ale bez gwarancji.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Wo ist der nächste Geldautomat?
Gdzie jest najbliższy bankomat?
An der nächsten Ecke, neben der Post.
Na następnym rogu, obok poczty.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich kenne mich hier nicht aus.
Nie znam się tutaj.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Möglicherweise im Einkaufszentrum.
Możliwe, że w centrum handlowym.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj