Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 14 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Wann kommt der Zug?
O której godzinie jest pociąg?
Der Zug kommt in 15 Minuten.
Pociąg przyjedzie za 15 minut.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich bin mir nicht sicher.
Nie jestem pewien.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Wir sollten auf die Anzeigetafel schauen.
Powinniśmy spojrzeć na tablicę ogłoszeń.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Wann warst du das letzte Mal im Urlaub?
Kiedy ostatni raz byłeś na wakacjach?
Letzten Sommer.
Zeszłego lata.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Es ist schon eine Weile her.
To było już jakiś czas temu.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich erinnere mich nicht genau.
Nie pamiętam dokładnie.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj