Codzienne Rozmowy: Pytania i Odpowiedzi 12 / 26


500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Was hast du morgen vor?
Jakie są Twoje plany na jutro?
Ich habe einen Termin beim Zahnarzt.
Mam wizytę u dentysty.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Noch nichts Konkretes.
Jeszcze nic konkretnego.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich werde wahrscheinlich arbeiten müssen.
Prawdopodobnie będę musiał pracować.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Kannst du mir deinen Stift leihen?
Czy możesz mi pożyczyć swój długopis?
Klar, hier bitte.
Jasne, proszę bardzo.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Tut mir leid, ich brauche ihn selbst.
Przykro mi, sam go potrzebuję.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 
Ich habe nur diesen einen, sorry.
Mam tylko ten jeden, przepraszam.
500 pytań i 1500 odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku Pytania i odpowiedzi z życia codziennego po niemiecku część 2
 

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj