Prosić, dziękować i przepraszać po niemiecku

Bitten, Danken und Entschuldigen auf Deutsch

Entschuldigen Sie. - Przepraszam Pana.
Verzeihen Sie. - Przepraszam Pana.
Entschuldigung! - Przepraszam!
Verzeihung. / Entschuldigung. - Przepraszam.
Bitte (schön). - Proszę (bardzo).
Danke (schön). - Dziękuję (bardzo).
Nichts zu danken. - Nie ma za co.
Keine Ursache. - Nie ma za co.
Sehr gern. - Proszę bardzo.
Sehr nett von dir. - Miło z twojej strony.
Darf ich / Dürfte ich mal vorbei? - Czy mogę/mógłbym przejść?
Darf ich mal durch? - Czy mogę przejść?
Es tut mir leid. - Przykro mi.
Ich hätte gern … - Chciałbym …
Ich bräuchte bitte … - Chciałbym …
Ich habe zu danken - To ja dziękuję.
Vielen Dank. - Dziękuję bardzo.
Gern geschehen. - Proszę bardzo.
Ich bedanke mich. - Dziękuję.
Wie bitte? - Słucham? / Co proszę? / Nie dosłyszałem (domyślnie: możesz/może Pan/Pani powtórzyć?)
Könnten Sie bitte ….? - Czy mógłby Pan/ Pani ….?
Könnten Sie mich bitte kurz entschuldigen? - Czy mógłby mi Pan/Czy mogłaby mi Pani na momencik wybaczyć?
Bitte, hier mein Ausweis. - Proszę, tutaj mój dowód osobisty.
Ich danke Ihnen. - Dziękuję Panu/Pani/Państwu.
Ich bitte um Entschuldigung. - Proszę wybaczyć.
Darf ich Sie um etwas bitten? - Czy mogę Pana/Panią/Państwo o coś prosić?
Darf ich dich um etwas bitten? - Czy mogę cię o coś prosić?
Herzlichen Dank. - Serdecznie dziękuję.
Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. - Przepraszam Pana/Panią/Państwo za moje spóźnienie.
Sagen Sie mir bitte, wann / ob / wer …. - Proszę mi powiedzieć kiedy / czy / kto ….
Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, … - Prosimy wybaczyć nieprzyjemności, …
Danke für das Verständnis. - Dziękuję za zrozumienie.
Wir bitten um das Verständnis. - Prosimy o zrozumienie.

Najważniejsze czasowniki używane, żeby prosić, dziękować i przepraszać po niemiecku

Bitten, Danken und Entschuldigen auf Deutsch – die wichtigsten Verben

jemandem (D) für etwas (A) danken - dziękować komuś za coś
sich bei jemandem (D) für etwas (A) bedanken - dziękować komuś za coś
jemanden (A) um etwas (A) bitten - prosić kogoś o cos
sich bei jemandem (D) für etwas (A) entschuldigen - przepraszać kogoś za coś