Określenia czasu w języku niemieckim - przysłówki częstotliwości

Zeitangaben - Frequenzadverbien

Jakie pytania o częstotliwość wykonywania jakiejś czynności możemy zadać? Oto kilka przykładów:

Welche Fragen zur Häufigkeit der Ausführung einer Tätigkeit können wir stellen? Hier einige Beispiele:

Wann? - Kiedy?
Wie oft? - Jak często?

Określenia czasu - Przysłówki częstotliwości

Zeitangaben - Frequenzadverben

von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu
regelmäßig / unregelmäßig - regularnie / nieregularnie
anlässlich + Genitiv - z okazji
gelegentlich - okazjonalnie
meistens - przeważnie
manchmal - czasami
jedes Mal - za każdym razem
zum ersten Mal - po raz pierwszy
jeden Tag / jede Woche / jeden Monat / jedes Jahr - każdego dnia / każdego tygodnia / każdego miesiąca / każdego roku
so gut wie nie - prawie nigdy
immer - zawsze
nie - nigdy
niemals - nigdy
oft - często
oftmals - często
sehr oft - bardzo często
selten - rzadko
häufig - często
ab und zu - od czasu do czasu
nicht so oft - nie tak często
Tag für Tag - dzień po dniu
2-mal täglich - 2 razy dziennie
3-mal pro Woche - 3 razy w tygodniu
um die Zeit - o tej porze
montags / dienstags … - w poniedziałki / we wtorki …
tagsüber - w ciągu dnia
nachtsüber - nocą
unter der Woche - w ciągu tygodnia
im Laufe der Woche - w ciągu tygodnia
in der Regel - zwykle, z reguły
üblicherweise - zazwyczaj
zeitweise - sporadycznie, czasami, czasowo, okresowo
wann (auch) immer - kiedykolwiek
kaum - ledwie, prawie nie
wieder - znów
einmal - jeden raz
mehrmals - kilka razy
mehrmals am Tag - kilka razy dziennie
bisweilen - niekiedy, czasami
mitunter - niekiedy, czasami
ständig - ciągle, nieustannie
stets - zawsze
stündlich - co godzinę
wöchentlich - co tydzień, tygodniowo
monatlich - co miesiąc, miesięczny
jährlich - co roku, corocznie
morgens = am Morgen - rankiem, rano, każdego ranka
vormittags = am Vormittag - przed południem, rano, w godzinach porannych
mittags = am Mittag - w południe
nachmittags = am Nachmittag - popołudniami, po południu, w godzinach popołudniowych
abends = am Abend - wieczorem, każdego wieczora
nachts = in der Nacht - w nocy, nocą, nocami
am Tag (+ Genitiv) - w dniu (czegoś), dziennie
donnerstags nachmittags - w czwartki po południu
gewöhnlich - zwykle, zazwyczaj, normalnie
jemals - kiedykolwiek
zuletzt - ostatnio
bei jedem Anlass - przy każdej okazji
am Dienstagabend - we wtorek wieczorem
alle 2 Minuten / alle 10 Stunden / alle 3 Tage / alle 6 Wochen / alle 2 Monate / alle 3 Jahre - co 2 minuty / co 10 godzin / co 3 dni / co 6 tygodni / co 2 miesiące / co 3 lata
zu Ostern / an Ostern / Ostern - w Wielkanoc / na Wielkanoc
zu Weihnachten / an Weihnachten / Weihnachten - w Boże Narodzenie / na Boże Narodzenie
zu Pfingsten / an Pfingsten / Pfingsten - w Zielone świątki / na Zielone świątki
zu Neujahr / an Neujahr / Neujahr - w Nowy Rok / na Nowy Rok
zu Allerheiligen / an Allerheiligen - na Dzień Wszystkich Świętych / w Dniu Wszystkich Świętych