Kochani uczniowie języka niemieckiego,

w tej aplikacji znajdziecie ponad 200 nieregularnych czasowników niemieckich wraz z tłumaczeniem, wymową audio i formami w czasie Präsens, Imperfekt i Perfekt oraz czasownik pomocniczy dla czasu Perfekt. Aplikacja zawiera ponad 600 przykładowych zdań z tłumaczeniem na język polski -zobaczysz użycie każdego czasownika na przykładzie zdań w trzech różnych czasach. Materiał do nauki podzielony został na 56 podrozdziałów, które odpowiadają poszczególnym poziomom znajomości języka. Czasowniki te podzielone są według poziomów (od A1 do C2). Podział czasowników na poziomach od A1, A2, B1 odpowiada wymogom Instytutu Goethe. Czasowniki na poziomach B2, C1, C2 zostały podzielone wg własnego bogatego doświadczenia. Niemieckie czasowniki nieregularne to Aplikacja dla każdego stopnia zaawansowania znajomości językowej.

Niemieckie Czasowniki Nieregularne 1
Niemieckie Czasowniki Nieregularne 2
Niemieckie Czasowniki Nieregularne 3
Niemieckie Czasowniki Nieregularne 4
Niemieckie Czasowniki Nieregularne 5
Niemieckie Czasowniki Nieregularne 6
Niemieckie Czasowniki Nieregularne 7
Niemieckie Czasowniki Nieregularne 8

W części praktycznej niniejszej Aplikacji znajdziecie liczne ćwiczenia, które pomogą wam uczyć się form omawianych czasowników.

Funkcje, które pomogą Ci się nauczyć i zapamiętywać niemieckie czasowniki nieregularne:

 • audio umożliwiające odsłuchanie czasownika wraz z odmianą i tłumaczeniem na język polski,
 • różne typy ćwiczeń: wypełnianie pustych miejsc poprawnymi czasownikami, tworzenie odpowiedniej formy czasownika, dobór odpowiedniego czasownika pomocniczego, rozsypanki słowne, tłumaczenie znaczenia czasownika z języka polskiego na język niemiecki, tłumaczenie znaczenia czasownika z języka niemieckiego na język polski, quizy, dyktanda,
 • podział wg poziomów językowych A1, A2, B1, B2, C1, C2,
 • odmiana czasownika przez wszystkie osoby w czasie teraźniejszym Präsens, przeszłym Imperfekt oraz przeszłym Perfekt,
 • komentarz do czasowników, które posiadają dwie formy (regularna i nieregularna),
 • komentarz do czasowników, które posiadają do wyboru dwa czasowniki pomocnicze dla czasu Perfekt,
 • możliwa nauka w trybie offline,
 • wyszukiwarka czasownika,
 • obrazek, który dołączony jest do każdego czasownika – wizualizacja słowa wspomaga zapamiętywanie,
 • moduł Powtórki, do którego możesz dodawać słowa które chcesz powtarzać z Glosariusza,
 • Glosariusz, zawierający ponad 500 słów zawartych w zdaniach (uwaga: to dodatkowe słowa, których się uczysz, oprócz czasowników),
 • Moduł zawierający czasowniki, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od odmiany (regularna/nieregularna),
 • Moduł zawierający czasowniki, które nie zmieniają swojego znaczenia w zależności od odmiany (regularna/nieregularna).

Nauka czasowników nieregularnych z nasza Aplikacja staje się efektywna. Przekonaj się sam.

Uwaga. Kurs Niemieckie czasowniki nieregularne na aplikacji mobilnej oraz Kurs Niemieckie czasowniki nieregularne na stronie internetowej są osobnymi produktami, mimo że zawierają jednakową zawartość. Zakup jednego produktu nie daje dostępu do drugiego.